Contact
  • Kori on tyhjä
Lataa
INSPIRAATIO

turbine city

Asuttavat turbiinit X
8 MW turbiini X
OnOffice, Porto X

Vaihtoehtoisia energiamuotoja

Vaikka Norja onkin tänä päivänä omavarainen vesivoimasta saatavan energian ansiosta, siellä harkitaan vaihtoehtoisia energiamuotoja. Globaalit ilmastonmuutokset uhkaavat myös energiantuotantoa, koska esimerkiksi padot joudutaan sulkemaan kovien myrskyjen aikana tulvien estämiseksi.

Norjalla on erinomaiset mahdollisuudet hyödyntää tuulivoimaa. Rannikko on Euroopan pisin ja tuulisin ja siten tuulivoiman mahdollisuudet lähes rajattomat.

Öljyteollisuuden ja öljylauttojen kehittämisen ansiosta Norja omaa merkittävää teknistä tietoa olosuhteista avomerellä ja heillä on myös huomattavasti investointipääomaa. Näissä olosuhteissa on suositeltavaa yhdistää vesivoima ja tuulivoima.

Monet norjalaiset suhtautuvat kuitenkin epäillen tähän energiamuotoon, ja siksi sitä on syytä tarkastella lähemmin. Arkkitehtifirma onOffice Portosta, Portugalista on työskennellyt tämän parissa ja Turbine City idean on takana.

Inspiration_underside_06.jpg

Idea

"Turbine City" on tuulivoimapuisto, joka koostuu monesta asumiskelpoisesta tuulivoimalaitoksesta. Se sijaitsee avomerellä ja sisältää hotellin, museon ja spa-kylpylän. Yksi ainoa näistä suurista turbiineista voi tuottaa 8 MW ja koko rakennelman energiantarve on vain 1 MW.

Turbine Cityn tavoite on vähentää merellä sijaitseviin tuulivoimaloihin kohdistuvia ennakkoluuloja tuomalla elämää niihin ja niiden ympärille. Turbine Cityn design on mielenkiintoinen ja houkutteleva kohde turisteille ja samalla he voivat tutustua tuulienergiaan.

onOffice: "Norjan rannikko voi hyötyä uudesta ja uutta luovasta taloudellisesta käyttövoimasta. Rannikon lähellä sijaitsevat yhdyskunnat jäävät koskemattomiksi, mutta horisontissa erottuu Turbine City. Mahdollinen sijaintipaikka voisi olla lähellä Stavangeria, jonka rakennettu pinta-ala on Norjan kaupungeista suurin, 60,55 %". 

Jos Turbine City sijoitetaan Stavangerin rannikolle, saattaa siitä tulla kaupungin uusi arkkitehtoninen symboli - kuten Pariisin Eiffel-torni, joka sekin oli valmistuessaan visionäärinen projekti. 

Inspiration_underside_14.jpg

Visionäärit

Portossa sijaitseva onOffice on arkkitehtitoimisto, joka toimi vuosina 2008-2010. Neljä osakasta olivat: Joao Vieira Costa ja Ricardo Guedes (Portugali), Leon Rost (Japani/USA) sekä Francesco Moncada (Italia).

onOfficen ajatuksena ei ollut luoda konkreettisia rakennusprojekteja. "Käsitämme arkkitehtuurin pikemmin akseliksi, joka jännittää kalusteet ja teollisen muotoilun urbaania toimintaa ja globaalia taktiikkaa silmällä pitäen", he lausuvat. Taloudellisten, sosiaalisten ja ympäristöä koskevien muutosten leikkauspisteessä onOffice piti arkkitehtuuria moraalisena ja ammatillisena velvollisuutena.