Contact
  • Kori on tyhjä
Lataa
INSPIRAATIO

waterscraper

hO2+ scraper X
WATERSCRAPER X
BDA Studio X

Kaupungit merellä

hO2+ scraper on looginen seuraus sille tosiasialle, että ilmastonmuutokset aiheuttavat tulevaisuudessa vedenpinnan nousua ja vähentävät maapinta-alaa. Luonnollisena kehityksenä seuraa, että ihmiset asettuvat asumaan merelle uusiin pilvenpiirtäjiin, ns. waterscrapers ja jotka eivät kuluta vaan parantavat ja luovat uutta luontoa. Lopullisena ratkaisuna muodostuu merelle kokonaisia kaupunkeja.

Toisin kuin pilvenpiirtäjät, jotka kurkottavat korkealle taivaaseen, menevät hO2+-rakennukset syvälle mereen. Ne on suunniteltu itsenäisiksi yhteisöiksi toimimaan ilman nykyisenlaisia infrastruktuureja ja rakennelmia.

Kyseessä on yksinkertaisesti autonominen, kelluva kokonaisuus, jolla on itsenäiset toiminnot ja joka muodostaa oman elinympäristönsä. Yhdessä ne muodostavat kelluvan kaupungin, joka saa energiansa aalloista, tuulesta, virroista, auringosta, biomassasta jne. 

Drawings' 460

Elämistä ja työskentelyä varten on runsaasti tilaa. Elintarvikkeet tuotetaan maanviljelyllä, vesiviljelyllä ja kasvattamalla kasveja vedessä. Tilaa on myös omalle pienelle metsälle. Luonnostaan  fluoresoivissa lonkeroissa elää merieläimistöä ja jotka liikkumalla luovat energiaa. 

Kestävyysstrategioiden tavoitteena on luoda keidas, joka todella parantaa ympäristöä - tätä ajatusta kuvaa nimessä oleva plusmerkki.

Rakenne

Waterscraper-ohjelma keskittyy pääasiallisesti voimavarojen luomiseen (esim. energia, ravinto ja ilma), asumiseen, vapaa-ajan toimintoihin, jätehuoltoon ja ylläpitoon.

Asuinalue sijaitsee juuri vedenpinnan alapuolella, jossa luonnollinen valaistus on paras. Rakennelma pysyy tasapainossa painojen ja painolastisäiliöiden avulla.

 Waterscraper 460

Visionääri

Arkkitehti Sarly Adre Sarkum on BDA:n eli Building Design Art Studios -yhtiön perustaja ja osakas. Yrityksen nimessä tiivistyy tämän projektin sisin. Poikkitieteellinen tiimi on arkkitehtuuriin, muotoiluun ja taiteeseen pohjautuvien perusteellisten analyysien avulla tutkinut mahdollisuuksia ja haasteita erittäin luovasti; yksinkertaisesta monimutkaiseen, ajatuksesta todellisuuteen, vanhoista malleista uusiin ajatuskulkuihin.