Contact
  • Kori on tyhjä
Lataa

SUUNNITTELU

Parhaan ratkaisun suunnittelu.

Käytä hyväksesi meidän teknisten neuvonantajiemme tietoja ja kokemusta, ennen kuin teet tarjouksen tai aloitat suuremman projektin.

Turvallisten ratkaisujen suunnittelu vedenkäsittelyyn on monitahoinen kysymys ja  projekteihin löytyy erilaisia ratkaisuja, joten suosittelemme, että otat yhteyttä asiantuntijoihimme. Optimaaliset ratkaisut perustuvat ajattelutapaan, että vedenpoisto järjestetään mahdollisuuksien mukaan kokonaisjärjestelmänä, joka alkaa veden keräämisestä ja puhdistamisesta ja päättyy sen varastointiin ja kierrätykseen.

Ota yhteyttä meidän teknisiin neuvonantajiin, jotka auttavat Sinua valitsemaan projektiasi varten teknisesti turvallisimman ja taloudellisesti parhaan ratkaisun. 

Avuksi laskelmiin ja mitoitukseen
Monet tekijät vaikuttavat vedenpoiston, rasvan- ja/tai öljynerotuksen ja veden varastoinnin tai kierrätyksen laskelmiin ja mitoitukseen. Anna neuvonantajiemme auttaa Sinua. Samanaikaisesti mitoituksen ja laskelmien kanssa valmistelemme Sinulle myös tarpeelliset piirustukset ja muuta olennaista dokumentaatiota.

Mitoitustyökalujemme avulla voit tehdä mitoituksen myös itse. Saat selkeän yleiskatsauksen ratkaisustasi. 

Tietoja lainsäädännöstä ja laatuvaatimuksista
Keskustele neuvonantajan kanssa ennen suurempien projektien aloittamista, niin saat tuoreimmat tiedot lainsäädännöstä sekä huleveden rasvan- ja öljynerottelua koskevista normeista.

Kunnille tarjoamme selvityksiä heidän hulevettä, jäte- ja viemärivettä koskevien tarpeiden ja vaatimustensa määrittelemiseksi ennen rakennusprojektien laatimista ja aloittamista.

Apua viranomaisten hyväksyntää ja laatuvaatimuksia silmällä pitäen
Käytä meidän tietotaitoa ja dokumentaatiota hyväksi hakiessasi paikallisten viranomaisten hyväksyntää.

Voimme auttaa Sinua myös valmistelemaan laatuhyväksyntää varten tarvittavan dokumentaation voimassa olevan lainsäädännön mukaan.