Contact
  • Kori on tyhjä
Lataa

TULEVAISUUDEN VEDENPOISTO

Ratkaisuja huomisen ympäristöolosuhteisiin

Jäätiköt sulavat, merenpinta nousee ja ekosysteemimme on alttiina raskaille koettelemuksille.

Saamme joka päivä tietoa siitä, miten maailmanlaajuiset CO2-päästöt vaikuttavat elinympäristöömme. Ihmiset ympäri maailman ovat tajunneet, että ilmaston muuttuminen on todellisuutta. Tarvitsemme ihmisiä, jotka ottavat vastuun sellaisten hyvien ratkaisujen kehittämisestä, joista on etua niin rakennuksille ja infrastruktuureille kuin myös ihmisille ja eläimille.

Energiankulutuksen vähentäminen pitkäaikaisratkaisuilla ei riitä. Tulee myös löytää ratkaisuja, jotka ottavat tässä ja juuri nyt huomioon ilmastonmuutoksen aiheuttamat haasteet. 

Sateiden lisääntyessä ja erittäin voimakkaiden rankkasateiden iskiessä on luotava monimutkaisempia vedenpoistoratkaisuja ihmisten suojelemiseksi vedeltä ja veden suojelemiseksi ihmisiltä.

KESTÄVIÄ RATKAISUJA VEDENKÄSITTELYYN

ACO on luonut "The ACO System Chain" ratkaisun auttamaan arkkitehteja, suunnittelijoita ja urakoitsijoita täyttämään lait ja ympäristömääräykset, jotka ohjaavat nykyisin kaikkea pintaveteen liittyvää toimintaa.

"ACO System Chain" sisältää ne neljä ydinprosessia Collect-Clean-Hold-Release (kerää-puhdista-pidätä-vapauta), joita vaaditaan tehokkaalta ja kestävältä vedenkäsittelyltä ja jotka täyttävät huomispäivän ympäristövaatimukset.