Contact
  • Kori on tyhjä
Lataa

Lentokentät

Ääriolosuhteet ja erittäin korkea hydraulinen kapasiteetti

Lentokentät ovat tärkeitä liikenteen ja rahdin solmukohtia. Joka vuosi niille laskeutuu useita tuhansia lentokoneita ja niillä käsitellään useita tonneja tavaroita. Tämä kaikki asettaa suuret vaatimukset lentokentän infrastruktuurille, myös niiden vedenpoistojärjestelmille.

Kiitoratojen vedenpoisto

Kiitoradoilla ja niiden ympäristössä on vedenpoistolla kaksi päätehtävää: kapasiteetin on oltava riittävä, jotta voidaan käsitellä useita satoja litroja sekunnissa, niin ettei kiitoradoilla oleva vesi häiritse lentoliikennettä. Samanaikaisesti kourut on rakennettava niin, että ne kestävät jopa 550 tonnia painavien lentokoneiden aiheuttamaa äärimmäisen suurta kuormitusta.

ACO Monoblock -kourut ovat polymeeribetonista valmistettuja kouruja, jotka poistavat veden tehokkaasti ja ovat erittäin vakaita myös äärimmäisessä kuormituksessa.

ACO Powerdrain on samaten vahva polymeeribetonista valmistettu kouru, jossa on erityinen elastomeerinen vaimennusjärjestelmä ja Powerlock, joka paitsi lukitsee kannen paikalleen vaimentaa kourun yli ajavien ajoneuvojen aiheuttamaa ääntä.

ACO QDrain on suunniteltu erityisesti suurten pintojen vedenpoistoon. Sen kapea pitkittäissuuntainen maanpinnalla oleva rako kerää vedet tehokkaasti ja huomaamattomasti toisaalta kourun suuri kapasiteettu kuljettaa veden tehokkaasti pois. Ihanteellinen ratkaisu, kun tarvitaan nopeata huleveden poistoa.

Liikaveden poisto

Tankkausalueen jätevesi voi sisältää jäännöksiä polttoaineista, joita ei EN 858:n mukaisesti saa johtaa suoraan pohjaveteen. ACO tarjoaa laajan valikoiman betonista valmistettuja öljynerottimia, jotka on kehitetty varta vasten öljyisiä sade- ja jätevesiä varten ja joiden puhdistusasteen taso on erittäin korkea.

ACO Oleopator-sarja ja ACOn linjavedenpoistojärjestelmät yhdessä Aco StormBrixx viivytyskentän kanssa muodostavat täydellisen ratkaisun.

Sadeveden pidättäminen ja imeyttäminen

ACO StormBrixx on vallankumouksellinen uutuus, joka ainutlaatuisen rakenteensa ansiosta varmistaa suurten sadevesimäärien hallitun keräämisen, varastoinnin ja käsittelyn.

ACO StormBrixx soveltuu suurille asfaltoiduille pinnoille, sillä se pystyy käsittelemään nopeasti ja tehokkaasti huleveden ja vähentää samalla viemäristön ylikuormitusvaaraa.