Contact
 • Kori on tyhjä
Lataa
Padotusventtiilit - sisäasennusmallit

ACO Quatrix K-3F - jätevesille

Sovellukset Sulje
 • Hotellit
 • Elintarviketeollisuus
 • Julkiset rakennukset
 • Pienet ravintolat
 • Isot ravintolat
 • Sairaalat
 • Suurkeittiöt
 • Vanhainkodit
 • Julkiset vapaa-ajan alueet
Video X

ACO QUATRIX är en helautomatisk bakvattenventil för fekaliehaltigt spillvatten

ACO QUATRIX är avsedd att monteras i rörledningar med anslutningar från avlopp och toaletter. In- och utloppsstosar har slätände och är avsedda att kopplas samman med muffade rördelar eller flexibla kopplingar.

ACO QUATRIX motorstyrda ventilklaff styrs av en inbyggd sensor som stänger ventilen om den utgående avloppsledningen drabbas av återströmmande spillvatten. När ventilen stänger signaleras detta med ljud och diod-lampa på den medföljande larmcentralen. Då avloppsvattnet från den utgående avloppsledningen sjunker tillbaka öppnar åter ventilen.

Larmcentralen är försedd med batteriback-up som kan manövrera ventilen upp till 8 timmar i händelse av spänningsbortfall.

ACO QUATRIX är även försedd med manuell nödavstängning.

QUATRIX-K type 1 
  for installation in free-standing pipes  

ACO QUATRIX-K type 2 
  for installation in floor plate  

Til _quatrix _typ _1

Til _quatrix _typ _2
 • Made of plastic
 • For installation in free-standing pipes
 • Type 3F tested to EN 13564
 • With double backflow safety valve
  • With 1 automatic operating seal
  • With 1 manual emergency seal
 • With large cleaning and maintenance openings and test pipe
 • With plug and go electrical control device IP 56 with integrated 4-week self-monitoring
 • With visual and audible backflow warning
 • With backup current supply using a long-life safety battery
 • With voltage-free contact for remote indicators
 • Flood-proof motor IP 68 (3 m, 24 h)
 • Cable length: 5 m (possible extension to 15 m)
 • Connecting pipe in form of a spigot
 • Made of plastic
 • For installation in floor plate
 • Type 3F tested to EN 13564
 • With double backflow safety valve
  • With 1 automatic operating seal
  • With 1 manual emergency seal
 • With large cleaning and maintenance openings and test pipe
 • With plug and go electrical control device IP 56 with integrated 4-week self-monitoring
 • With visual and audible backflow warning
 • With backup current supply using a long-life safety battery
 • With voltage-free contact for remote indicators
 • Flood-proof motor IP 68 (3 m, 24 h)
 • Cable length: 5 m (possible extension to 15 m)
 • Adjustable height and revolving top piece
AccesoriesRef.no

Operational protective cap with push-in part

Suitable for:

 • Faecalmatter backflow automatic stop Quatrix-K type 3F
Aco -BFP-Operational -cap -  

Emergency protective cap with push-in part

Suitable for:

 • Faecalmatter backflow automatic stop Quatrix-K type 3F
ACO-BFP_Emergency -cap _620375 -  

Control equipment

Suitable for:

 • Faecalmatter backflow automatic stop Quatrix-K type 3F
ACO-BFP-Control -equipment -  

Starter motor

Suitable for:

 • Faecalmatter backflow automatic stop Quatrix-K type 3F
Aco -BFP_Starter -Moter -  

Extension piece

Suitable for:

 • Backflow stops and cleaning pipes for installation in the floor plate
 • With lip seal
 • Graduated height adjustment every 116 mm
Aco -BFP-Extension -piece -  

Sealing flange

Suitable for:

 • Backflow stops and cleaning pipes for installation in the floor plate
 • For building into waterproof concrete
Aco -BFP-Sealing Flange -  

Top section

Suitable for:

 • Backflow stops and cleaning pipes for installation in the floor plate
 • For building into waterproof concrete
-Aco -BFP-Topsection -  

Reversible cover plate

Suitable for:

 • Backflow stops and cleaning pipes for installation in floor plate
 • Reversible cover plate for tiles or plastic manhole cover
Aco -BFP_coverplate -  

Extension set

Suitable for:

 • Faecal matter backflow automatic stop Quatrix-K type 3F
 • Supply cable and plug
 • For empty cable ducts DN 40
 • Angles and bends ≤ 45°
ACO-BFP_Extension -set -Cabel_ -