Contact
  • Kori on tyhjä
Lataa
Tillval

ACO SAND

Nivåövervakning slam

ACO SAND är en komplett elektronisk utrustning för att detektera slam i slam-, olje- eller fettavskiljare eller i annat media där slam uppträder.

Centralenheten har möjlighet att ansluta en givare.

Möjlighet finns också att ansluta slam-givaren till centralenheten för ACO LARM typ 4, vars centralenhet har möjlighet att ansluta två givare.