Contact
 • Kori on tyhjä
Lataa
Hiekanerottimet - sisäasennusmallit

ACO SEDI

Sovellukset Sulje
 • Sillat
 • Bussipysäkit
 • Lentokentät
 • Alikulkutunnelit eläimille
 • Satamat
 • Pysäköintialueet
 • Puistoalueet
 • Raskaasti liikennöidyt alueet
 • Tunnelit
 • Tiet
 • Tienvierustan vedenpoisto
 • Erikoisalueet
 • Alueet missä satunnaista raskasta liikennettä
 • Huoltohallit
 • Huoltoasemat
 • Moottoriurheilu

Slamavskiljare för fint sediment för markförläggning

ACO SEDI är slamavskiljare för sedimentering av finslam.

Avskiljaren har en patenterad inloppsdel där det alstras en rotationsrörelse av det inkommande vattnet, varvid även finslam avskiljs och faller till botten.

ACO SEDI är tillverkad av betong och finns i storlekar 4-28 l/sekund.

SEDI är utrustad med:

• Nedstignings-, inspektions- och tömningshals Ø 1000/600 mm
• Anslutning för ventilation
• Lyftöglor
• Betäckningsadapter av PEHD
• ACO ATLAS avskiljarbetäckning D400

• MIRI SLAM slamgivare för larm vid hög slamnivå
• MIRI SAFE larmskåp för utomhusmontage komplett med ROTOBLINK och MIRI SLAM larm
• MIRI LARM SOL-3000 solcellsdrivet larm när tillgång till elektricitet saknas
• MIRI VENT avluftningsledning att användas när avskiljaren ligger långt från byggnad
• MIRI HOOK öppningsredskap för betäckningar