Contact
  • Kori on tyhjä
Lataa

Box Concept 10- tillvalspaket

Nivåalarm och provtagningsbrunn

ACO BOX CONCEPT 10 är en komplett tillvalspaket för fettavskiljare inomhus som ger snabb och säker installation av BOX CONCEPT 6 och 7.

Paketen uppgraderar inomhusinstallerade fettavskiljare till att klara kommuners och VA-verks krav på att nivåövervaka det uppsamlade fettet och utföra vattenprov på utgående spillvatten.

MIRI LARM STD5 Nivåalarm är forsett med en nivågivare, fem meter kabel och en centraldel för övervakning med ljud- och ljusindikering samt potentialfri kontakt för extern larmkoppling via DUC.

MIRI PROFLEX Provtagningsbrunn monteras på utloppsledning från fettavskiljaren och möjliggör enkel provtagning av det utgående avloppsvattnet från avskiljaren.

Enheten är försedd med tät lock med snabblås.

ACO BOX CONCEPT 10 innehåller:

  • MIRI LARM Nivåalarm STD5
  • MIRI PROFLEX Provtagningsbrunn med horisontellt utlopp Dy 110 
  • Installationsanvisning
  • Drift- och underhållsanvisning