Contact
  • Kori on tyhjä
Lataa

Box Concept 11 - tillvalspaket

Tömningsskåp och tömningsrör

ACO BOX CONCEPT 11 är en komplett tillvalspaket för inomhusinstallerade fettavskiljare som ger snabb och säker installation.

Paketen gör det möjligt att utföra tömning på fettavskiljare MIRI FLEX S2 och S4 utan att behöva dra ner t¨mningsbilens slang till fettavskilajren.

BOX CONCEPT 11 passar till BOX CONCEPT 6 och 7.

MIRI FLEX Tömningsrör Dy 75 monteras fast i avskiljaren och dras vidare med ACO PIPE rostfria rör alternativt muffsvetsade PE-rör till önskad placering av ACO GEB Tömningsskåp.

Tömningsskåpet är försett med slamsugningskoppling, monteringsram för utvändig alternativt infälld montering i yttervägg samt nyckellåsning.

ACO BOX CONCEPT 11 innehåller: 

  • ACO GEB Tömningsskåp för utvändigt alternativt infällt montage i yttervägg
  • MIFI FLEX Tömningsrör Dy 75 för fast montage.
  • Installationsanvisning