Contact
 • Kori on tyhjä
Lataa

Box Concept 4 - severingsmiljö

Komplett fettavskiljarpaket för serveringsmiljö

ACO fettavskiljarpaket för serveringsmiljö är avsett att användas för installation på spillvattenledning från små kommersiella kök t ex caféer, serveringar, gatukök mm.

Fettavskiljaren samlar upp fett och matrester innan spillvattnet från köket når det kommunala ledningsnätet, där fettet kan orsaka igensättningar och driftstopp.

ACO BOX CONCEPT 4 är en komplett paket för en SS-EN 1825 godkänd och CE-märkt installation. 

 

Enheten passar till:

 • Litet kök utrustat med 1st diskmaskin och 1 st diskho ansl. 40 med vattenlås
 • Litet kök utrustat med 1 st tippbart stekbord och 3 st diskhoar ansl. 50 med vattenlås

ACO BOX CONCEPT 4 är en självförankrande konstruktion för snabb installation utan risk för uppflytning vid grundvatten upp till 0,5 m under färdig mark. 

Fettavskiljare för flöde 2 l/s med integrerat slamfång 200 liter är tillverkad av PEHD med gummitäningar av NBR och SBR och har justerbar hals för snabb och läckagesäker installation.

Betäckningen är av segjärn EN-GJS 500-7 enligt SS-EN 124.

 

ACO BOX CONCEPT 4 innehåller:

 • Fettavskiljare LIPUMAX P-B 2/200 ansl. 110 mm, belastningsklass B125.
 • Hals med urtag för kabelgenomföring.
 • ACO ATLAS Avskiljarbetäckning D400.
 • Installationsanvisning
 • Drift- och underhållsanvisning

ACO BOX CONCEPT 8 Tillvalspaket

 • ACO PREFAB 1500/200-D400, prefabricerat belastningsskydd för körbara ytor och som förankring vid grundvatten högre än 0,5 m under färdig mark.

 

ACO BOX CONCEPT 9 Tillvalspaket

 • MIRI LARM DUO 5 nivå-och dämningslarm.
 • ACO PROWELL provtagningsbrunn ansl 110 mm.
 • ACO PROTIGHT tät kabelgenomföring