Contact
 • Kori on tyhjä
Lataa

Box Concept 5 - restaurangmiljö

Komplett fettavskiljarpaket för restaurangmiljö

ACO fettavskiljarpaket för restaurangmiljö är avsett att användas för installation på spillvattenledning från små kommersiella kök t ex bistros och små restauranger.

Fettavskiljaren samlar upp fett och matrester innan spillvattnet från köket når det kommunala ledningsnätet, där fettet kan orsaka igensättningar och driftstopp.

ACO BOX CONCEPT 5 är en komplett paket för en SS-EN 1825 godkänd och CE-märkt installation. 

 

Enheten passar till:

 • Mindre kök utrustat med 1 st diskmaskin, 1 st tippbart stekbord och 4 st spollådor ansl. 40 med vattenlås.
 • Mindre kök utrustat med 1 st diskmaskin, 1 st tippbart stekbord, 2 st spollådor ansl. 40 med vattenlås och 1 st tappventil DN15.

 

ACO BOX CONCEPT 5 är en självförankrande konstruktion för snabb installation utan risk för uppflytning vid grundvatten upp till 0,5 m under färdig mark.

Fettavskiljare för flöde 4 l/s med integrerat slamfång 400 liter är tillverkad av PEHD med gummitäningar av NBR och SBR och har justerbar hals för snabb och läckagesäker installation.

Betäckningen är av segjärn EN-GJS 500-7 enligt SS-EN 124.

ACO BOX CONCEPT 5 innehåller:

 • Fettavskiljare LIPUMAX P-B 4/400 ansl. 1100 mm, belastningsklass B125.
 • Hals med urtag för kabelgenomföring.
 • ACO ATLAS Avskiljarbetäckning D400.
 • Installationsanvisning
 • Drift- och underhållsanvisning

BOX CONCEPT 8 Tillvalspaket

 • ACO PREFAB 1500/200-D400, prefabricerat belastningsskydd för körbara ytor och som förankring vid grundvatten högre än 0,5 m under färdig mark

 

ACO BOX CONCEPT 9 Tillvalspaket

 • MIRI LARM DUO 5 nivå-och dämningslarm
 • ACO PROWELL provtagningsbrunn ansl 110 mm.
 • ACO PROTIGHT tät kabelgenomföring