Contact
  • Kori on tyhjä
Lataa

Box Concept 6 - serveringsmiljö

Komplett fettavskiljarpaket för serveringsmiljö

ACO fettavskiljarpaket för serveringsmiljö är avsett att användas för installation på spillvattenledning fån små kommersiella kök t ex cafeer, serverinagar och gatukök.

Fettavskiljaren samlar upp fett och matrester innan spillvattnet från köket når det kommunala ledningsnätet, där fettet kan orsaka igensättningar och driftstopp.

ACO BOX CONCEPT 6 är en komplett paket för en SS-EN 1825 godkänd och CE-märkt installation. 

 

Enheten passar till:

  • Litet kök utrustat med 1 st diskmaskin och 1 st diskho ansl. 40 med vattenlås.
  • Litet kök utrustat med 1 st tippbart stekbord och 3 st diskhoar ansl. 50 med vattenlås.

ACO BOX CONCEPT 6 med MIRI FLEX fettavskiljare är en lukttät och robust enhet med låg vikt och kompakta byggmått som är snabb och enkel att installera.

Fettavskiljare för flöde 2 l/s med integrerat slamfång 200 liter. Tillverkad av PEHD med gummitätningar av NBR och SBR. 

ACO BOX CONCEPT 6 innehåller:

  • Fettavskiljare MIRI FLEX S2 ansl. 110 mm.
  • Installationsanvisning
  • Drift- och underhållsanvisning

ACO BOX CONCEPT 10 Tillvalspaket

  • MIRI LARM STD5 nivå-och dämningslarm.
  • MIRI PROFLEX provtagningsbrunn med horisontellt utlopp 110 mm.

 

ACO BOX CONCEPT 11 Tillvalspaket

  • ACO GEB tömningsskåp
  • MIRI FLEX tömningsrör