Contact
  • Kori on tyhjä
Lataa

Box Concept 9 - tillvalspaket

Nivåalarm och provtagningsbrunn

ACO BOX CONCEPT 9 är en komplett tillvalspaket för markförlagda fettavskiljare som ger snabb och säker installation av BOX CONCEPT 4 och 5.

Paketen uppgraderar markinstallerade fettavskiljare till att klara kommuners och VA-verks krav på att nivåövervaka det uppsamlade fettet och utföra vattenprov på utgående spillvatten.

MIRI LARM STD5 Nivåalarm är forsett med en nivågivare, fem meter kabel och en centraldel för övervakning med ljud- och ljusindikering samt potentialfri kontakt för extern larmkoppling via DUC.

 

ACO PROTIGHT tätningspaket gör kabelrörsanslutningen tät mot både vattenläckage och luktåterströmning via kabelröret.

 

MIRI PBM Provtagningsbrunn monteras på utloppsledning från fettavskiljaren och mögliggör enkel provtagning i fristråle av det utgående avloppsvattnet från avskiljaren.

Enheten är försedd med teleskopisk justerbar hals och låsbar betäckning D400 diameter 315 mm.

ACO BOX CONCEPT 9 innehåller: 

  • MIRI LARM Nivåalarm STD5
  • MIRI PBM Provtagningsbrunn ansl.110 mm
  • ACO PROTIGHT tät kabelgenomföring
  • Installationsanvisning
  • Drift- och underhållsanvisning