Contact
 • Kori on tyhjä
Lataa
Rasvanerottimet - sisäasennusmallit

LIPUMAX P-D

Sovellukset Sulje
 • Lentokentät
 • Hotellit
 • Elintarviketeollisuus
 • Julkiset rakennukset
 • Pienet ravintolat
 • Isot ravintolat
 • Sairaalat
 • Koulut
 • Suurkeittiöt
 • Vanhainkodit
 • Julkiset vapaa-ajan alueet

Fettavskiljare LIPUMAX P-D är konstruerad enligt EN 1825-1 för behandling av fetthaltigt avloppsvatten från livsmedelshantering i restauranger, storkök, bagerier etc.

LIPUMAX P-D är försedd med tömningsrör Ø 75 samt ett integrerat slamfång för slam och tyngre partiklar. Tanken är tillverkad i PEHD och dess inneryta har en avrundad utformning och en blank finish, vilket förenklar rengöring och underhåll.

LIPUMAX P-D är en självförankrande avskiljare med integrerat uppflytningsskydd vid grundvatten upp till 0,5 m under färdig mark.

LIPUMAX P-D är försedd med lukttät och körbar EN 124, D400 betäckning märkt med "Avskiljare" enligt EN 1825.

LIPUMAX P-D är försedd med lukttät och körbar SS-EN124, D400 betäckning märkt med "Avskiljare" enligt SS-EN1825.

Lipumax P-D är utrustad med:

 • Självförankrande tank med integrerat uppflytningsskydd vid grundvatten upp till 0,5 m under färdig mark.
 • Fast tömningsrör Ø 75 tillverkad i PEHD med flänsanslutning.
 • Nedstignings, inspektions och tömningshals Ø 600/800.
 • Kabelrörs urtag/anslutning Ø 50 mm. Urtaget är anpassat till tätningspaketet ACO Protight (Tillval)
 • Luftningsanslutning Ø 110 mm
 • Integrerade lyftöglor
 • Lukttät och låsbar betäckning ACO ATLAS 700 klass D400 märkt med "AVSKILJARE"

 

 • MIRI LARM STD nivålarm för fettskikt
 • MIRI SLAM, slamgivare för hög slamnivå
 • ACO PROTIGHT tätningspaket för kabelgenomföring
 • MIRI SAFE larmskåp för utomhus- montage, kompl. med rotoblink och MIRI LARM STD nivålarm för fettskikt
 • MIRI SOL-3000 solcellsdrivet nivålarm för fettskikt
 • MIRI PBM provtagningsbrunn
 • MIRI PROPUMP, manuell prov- tagningspump
 • MIRI HOOK öppningsverktyg till betäckning
 • ACO PREFAB 1500/200-D400 Prefabricerat belastningsskydd för körbara ytor och som förankring vid grundvatten högre än 0,5 m under färdig mark.
 • ACO GEB tömningsskåp