Contact
 • Kori on tyhjä
Lataa
Rasvanerottimet - sisäasennusmallit

LIPUMAX P-DA

Sovellukset Sulje
 • Lentokentät
 • Hotellit
 • Elintarviketeollisuus
 • Julkiset rakennukset
 • Pienet ravintolat
 • Isot ravintolat
 • Sairaalat
 • Koulut
 • Suurkeittiöt
 • Vanhainkodit
 • Julkiset vapaa-ajan alueet

Fettavskiljare LIPUMAX P-DA är konstruerad enligt EN 1825-1 för behandling av fetthaltigt avloppsvatten från livsmedelshantering i restauranger, storkök, bagerier etc.

LIPUMAX P-DA är försedd med tömningsrör Ø 75 och en automatiserad rengöringscykel samt återfyllning av avskiljaren som startas via styrskåpet under tömningen. Rengöringen utförs via en högtrycksassisterad rengöringsdysa.

LIPUMAX P-DA har integrerat slamfång för slam och tyngre partiklar. Tanken är tillverkad i PEHD och dess inneryta har en avrundad utformning och en blank finish, vilket förenklar rengöring och underhåll.

LIPUMAX P-DA är försedd med lukttät och körbar EN 124, D400 betäckning märkt med "Avskiljare" enligt EN 1825.

Lipumax P-DA är utrustad med:

 • Självförankrande tank med integrerat uppflytningsskydd vid grundvatten upp till 0,5 m under färdig mark.
 • Rengöringsdysa
 • Högtryckspump 175 bar, 13 l/min 400 V/50 Hz/16 A/3,9 kW
 • Vattenfåfyllningsarmatur ACO VAP DA1 ansl R ¾" med återsugningsskydd enl SS-EN1717 kat 5
 • Automatikskåp för styrning av spolningssekvens och återfyllning.
 • Högtrycksslang mellan pump och rengöringsmunstycke. Finns i 10, 20 alt 30 meters längd ange önskad längd vid beställning.
 • Fast tömningsrör Ø 75 tillverkad i PEHD med flänsanslutning.
 • Nedstignings, inspektions och tömningshals Ø 600/800
 • Kabelrörs urtag Ø 50 mm. Urtaget är anpassat till tätningspaketet ACO PROTIGHT (Tillval)
 • Luftningsanslutning Ø 110 mm
 • Integrerade lyftöglor
 • Lukttät och låsbar betäckning ACO ATLAS 700 klass D400 märkt med "AVSKILJARE"
 • ACO GEB Tömningsskåp och remote control
 • MIRI LARM STD nivålarm för fettskikt
 • MIRI SLAM nivå och slamgivare för hög slamnivå
 • ACO PROTIGHT tätningspaket för kabelgenomföring
 • MIRI SAFE larmskåp för utomhusmontage, kompl. med ROTOBLINK och MIRI LARM STD nivålarm för fettskikt
 • MIRI SOL-3000 solcellsdrivet nivålarm för fettskikt
 • MIRI PBM provtagningsbrunn
 • MIRI PROPUMP, manuell provtagningspump
 • MIRI HOOK öppningsverktyg till betäckning
 • ACO PREFAB 1500/200-D400 Prefabricerat belastningsskydd för körbara ytor och som förankring vid grundvatten högre än 0,5 m under färdig mark