Contact
 • Kori on tyhjä
Lataa
Öljynerottimet - maahanasennettavat mallit

OLEOPATOR C - Luokka II, sakkatilalla

Sovellukset Sulje
 • Huoltohallit
 • Huoltoasemat
 • Moottoriurheilu

Oljeavskiljare OLEOPATOR-C är konstruerad, testad och godkänd enligt EN 858-1.
OLEOPATOR-C är avsedd för behandling av oljehaltigt spillvatten och dagvatten med krav på rening.

Nedstigningshalsen byggs upp av betongringar och täckplatta och avslutas med betäckningsadapter av PEHD. Halsens uppbyggnad beskrivs i separat produktblad under "Halssystem".

Serien omfattar nominella flöden från 6 till 30 liter/sekund. Slamfångsvolymer finns i flera storlekar beroende på modell.

OLEOPATOR-C är utrustad med:

 • Integrerat slamfång
 • Nedstignings- inspektions- och tömningshals diameter Ø 600/800/1000 mm
 • Automatisk avstängningsventil
 • Anslutning för ventilation
 • ACO ALARM typ 4 DUO oljeskikts- och dämningslarm
 • ACO SLAM Slamgivare för larm vid hög slamnivå
 • ACO NOK provtagningsbrunn (3-100 l/s)
 • MIRI SAMPLING provtagningsanordning (3-150 l/s)
 • ACO VENT avluftningsledning att användas när avskiljaren ligger långt från byggnad
 • ACO HOOK öppningsredskap för betäckningar