Contact
 • Kori on tyhjä
Lataa
Öljynerottimet - maahanasennettavat mallit

OLEOPATOR C - Luokka II

Sovellukset Sulje
 • Huoltohallit
 • Huoltoasemat
 • Moottoriurheilu

Utan slamfång

Oljeavskiljare OLEOPATOR-C utan slamfång är konstruerad, testad och godkänd enligt EN 858-1.

OLEOPATOR-C är avsedd för behandling av spill- och dagvatten med krav på rening.
OLEOPATOR-C saknar slamfång och lämpar sig väl för komplettering av befintliga avskiljare med otillräcklig avskiljningsgrad.

Nedstigningshalsen byggs upp av betongringar och täckplatta och avslutas med betäckningsadapter av PEHD. Halsens uppbyggnad beskrivs i separat produktblad under "Halssystem".

Serien omfattar nominella flöden från 6 till 30 liter/sekund.

OLEOPATOR-C är utrustad med:

 • Nedstignings- inspektions- och tömningshals diameter Ø 600/800/1000 mm
 • Automatisk avstängningsventil
 • Anslutning för ventilation
 • Lyftöglor
 • ACO ALARM typ 4 DUO oljeskikts- och dämningslarm
 • ACO NOK (3-100 l/s) provtagningsbrunn
 • ACO SAMPLING (3-150 l/s) provtagningsanordning
 • ACO VENT avluftningsledning att användas när avskiljaren ligger långt från byggnad
 • ACO HOOK öppningsredskap för betäckningar