Contact
 • Kori on tyhjä
Lataa

SEGMENTTI hulevesisäiliö

Sovellukset Sulje
 • Lentokentät
 • Satamat
 • Moottoritiet
 • Pysäköintialueet
 • Puistoalueet
 • Raskaasti liikennöidyt alueet
 • Tunnelit
 • Tiet
 • Tienvierustan vedenpoisto
 • Jalankulkuväylät
 • Koulupihat
 • Aukiot ja torialueet
 • Alueet missä satunnaista raskasta liikennettä
 • Rahtiterminaalit
 • Huoltohallit
 • Huoltoasemat
 • Julkiset vapaa-ajan alueet
 • Moottoriurheilu

Fördröjningsmagasin för dagvatten

ACO fördröjningsmagasin är tillverkat av prefabricerade stålbetongelement bestående av botten, sidor och överdel. Elementen dras samman med dragstänger och fogarna blir täta utan murbruk eller annat tätningsmedel.

Fördröjningsmagasinet används bl a för att minimera storleken på avskiljare som avvattnar stora ytor eller där avloppsflödet kan förväntas bli större än vad dagvatteneldningen är dimensionerad för.

Fördröjningsmagasinet är utrustat med:
• Nedstignings-, inspektions- och tömningshals(ar) Ø 1000/600 mm
• Anslutning för ventilation
• Lyftöglor
• Dragstänger och erforderliga bultar
• Behållare med polyurtanskum för skumning av betongfogar
• ACO ATLAS betäckningar

• MIRI VENT avluftningsledning att användas när magasinet ligger långt från byggnad
• MIRI HOOK öppningsredskap för betäckningar